Jai Ambe Gauri lyrics in English | Jai Ambe Gauri Aarti Lyrics in English PDF

 Jai Ambe Gauri lyrics in English

Jai Ambe Gauri Aarti Lyrics in English PDF,Jai Ambe Gauri lyrics in English,

Jai Ambe Gauri, Maiya Jai Shyama Gauri.

Tumako Nishadin Dhyavat, Hari Bramha Shivari.


Mang Sindur Virajat, Tiko Mrigamad Ko.

Ujjval Se Dou Naina, Chandravadan Niko.


Kanak Saman Kalevar, Raktambar Raje.

Raktpushp Gal Mala, Kanthan Par Saje.


Kehari Vahan Rajat, Khadag Khappar Dhari.

Sur-Nar-Munijan Sevat, Tinake Dukhahari.


Kaanan Kundal Shobhit, Nasagre Moti.

Kotik Chandr Divakar, Rajat Sam Jyoti.


Shumbh-Nishumbh Bidare, Mahishasur Ghati.

Dhumr Vilochan Naina, Nishadin Madamati.


Chand-Mund Sanhare, Shonit Bij Hare.

Madhu-Kaitabh Dou Mare, Sur Bhayahin Kare.


Bramhani, Rudrani,Tum Kamala Rani.

Agam Nigam Bakhani,Tum Shiv Patarani.


Chausath Yogini Mangal Gavat,Nritya Karat Bhairu.

Bajat Tal Mridanga,Aru Baajat Damaru.


Tum Hi Jag Ki Mata, Tum Hi Ho Bharata.

Bhaktan Ki Dukh Harta, Sukh Sampati Karta.


Bhuja Char Ati Shobhi,Varamudra Dhari.

Manvanchhit Fal Pavat,Sevat Nar Nari.


Kanchan Thal Virajat, Agar Kapur Bati.

Shrimalaketu Mein Rajat, Koti Ratan Jyoti .


Shri Ambeji Ki Arati, Jo Koi Nar Gave.

Kahat Shivanand Svami, Sukh-Sampatti Pave.


Buy Puja Samagry Online:


Jai Ambe Gauri Aarti Lyrics in English PDF,Jai Ambe Gauri lyrics in English,