Shivaji Maharaj Quotes In Marathi | Shivaji Maharaj Status Marathi | Shivaji Maharaj Thoughts in Marathi

  Shivaji Maharaj Quotes In Marathi 
Shivaji Maharaj Quotes In Marathi | Shivaji Maharaj Status Marathi | Shivaji Maharaj Thoughts in Marathi

 1.  स्वातंत्र्य एक वरदान आहे, जे प्रत्येकाला प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे.
 2. कोणत्याही यशापर्यंत पोहोचण्यास जर मार्ग असेल तर मी तो शोधेन, जर कोणताही मार्ग नसेल तर तो मी बनवेन.
 3.  सगळ्यांच्या हाती तलवार असेल तरी, इच्छाशक्तीच्या जोरावर स्वराज्या स्थापन करता येते.
 4. एखादे झाड ज्याला उंचीही नाही व जिवंत अस्तित्वही नाही, ते एवढे दयाळू आणि सहनशील आहे की, ते दगड मारणाऱ्यालाही गोड फळं देते. तर मी राजा असल्याने वृक्षापेक्षा दयाळू आणि सहनशील का राहू नये.
 5. कधीही आपले डोके वाकवू नका, नेहमी उंचावर ठेवा.
 6.  ज्याचे विचार मोठे असतात त्याला भलामोठा मातीचा डोंंगरही मातीचा गोळा वाटतो.
 7.  असे गरजेचे नाही की, संकटाचा सामना शत्रूच्या समोरच करण्यात विरता आहे,खरी विरता विजयात आहे.
 8. जर माणसाकडे आत्मशक्ती असेल तर तो पूर्ण विश्वासात विजयाचे पताके उभारु शकतो.
 9. सर्वप्रथम राष्ट्र,नंतर गुरु,मग पालक, मग देव, सर्वप्रथम स्वत:कडे नाही तर राष्ट्राकडे पाहा.
 10.  शत्रूला दुर्बल समजू नका, पण अधिक बलवान समजून घाबरुही नका.

TAg:
Shivaji Maharaj Quotes In Marathi,Shivaji Maharaj Quotes,Shivaji Maharaj Status,Shivaji Maharaj Thoughts, Shivaji Maharaj Quotes In Marathi | Shivaji Maharaj Status Marathi | Shivaji Maharaj Thoughts in Marathi